ABW 1

Goede kennis van Bouwtechnische en Juridische aspecten is voor het functioneren als Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht een must. Tevens zijn goede communicatieve vaardigheden onontbeerlijk in de contacten met burgers en bedrijven. De opleiding ABW 1 biedt dit inzicht. Vergunningverlening en handhaving/toezicht komen ruim aan bod. De deelnemer is dus goed voorbereid op de werkzaamheden in het kader van de Wet VTH.

Ieder nieuw opleidingsjaar wordt de afweging gemaakt wat de actuele ontwikkelingen zijn en hoe deze in de lesstof tot uiting moeten komen. Daar zijn wij ook nu weer volop mee bezig. Voor het opleidingsjaar 2021/2022 is de verwachte invoering van de Omgevingswet (met o.a. het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zeer bepalend voor de inhoud van ons nieuwe lesprogramma.

ABW 1 is een modulaire opleiding en de modules kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Indien er vragen zijn, kun je natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modulen:

  • Omgevingswet 1 (9 middag-/avondbijeenkomsten);
  • Besluit Bouwwerken Leefomgeving 1 (6 middag-/avondbijeenkomsten);
  • Effectieve gespreksvaardigheden (2 ochtend/middagbijeenkomsten).

Heb jij de start van de opleiding ABW (Ambtenaar bouw- en woningtoezicht) gemist? Dat is geen probleem, want je kan bij elke module instromen. Je mag de modulen in willekeurige volgorde volgen, dus je kan ook starten in de eerstvolgende module. Kijk via “inschrijven en rooster(s)” welke mogelijkheden er zijn om je toch nog aan te melden voor de eerstvolgende mogelijkheid.  Sommige groepen stromen nu al vol, dus wacht niet te lang met aanmelden.


Toelatingsvoorwaarden

Betreft de volgende modulen:

  • Omgevingswet 1
  • Besluit Bouwwerken Leefomgeving 1
  • Effectieve Gespreksvaardigheden

Toelating via:

  • MBO Bouwkunde op niveau 4
  • of BOB-opleiding Elementaire Bouwkunde A in combinatie met een opleiding op MBO niveau 4.

Intakeformulier

Graag ontvangen we meer informatie over je gevolgde opleidingen en je werkervaring. We mailen na je aanmelding een intakeformulier en verzoeken je die zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen. Na ontvangst van je intakeformulier kunnen wij jouw aanmelding verder in behandeling nemen.

Aantonen MBO niveau

Heb je MBO niveau 4 behaald door werk- en levenservaring, maar beschik je niet over een diploma op minimaal MBO 4 niveau, dan kun je bij ons een MBO Werk- en denkniveau test afleggen. In deze test wordt jouw MBO niveau op cognitief niveau bepaald. Heb je eerder al een EVC of een andere test afgelegd en kan je hiermee het MBO niveau 4 aantonen, neem dan contact met ons op.

Aantonen Bouwkundige kennis

Wellicht heb je al voldoende bouwkundige kennis. Om dit aan te tonen kun je bij ons een Online Bouwkunde test afleggen. Heb je helemaal geen bouwkundige kennis, dan adviseren we je eerst onze opleiding Elementaire Bouwkunde A te volgen.

Zie onderstaande testen voor meer informatie:

Test MBO werk- en denkniveau

Test online Bouwkunde

Voor wie?

Medewerkers/-sters die belast zijn of dat binnenkort zullen zijn met de vergunningverlening en/of toezicht en/of handhaving van bouw gerelateerde activiteiten bij een gemeente of omgevingsdienst/RUD en voldoen aan bovenstaande toelatingsvoorwaarden. Maar ook de medewerkers van architecten, gespecialiseerde bureaus en aannemers die veelvuldig met het bouw- en woningtoezicht te maken hebben die voldoen aan bovenstaande toelatingsvoorwaarden.


Opleidingsduur

17 bijeenkomsten verdeeld over 3 modulen.

 

Groepsgrootte

18 personen.

 

Studiebelasting

173 uur.


Achtergrondinformatie

Doel

Na het volgen van deze opleiding zal de deelnemer: weten waar relevante regelgeving ten aanzien van het bouwen kan worden gevonden;
weten wanneer deze moet worden toegepast; weten wat de regels beogen te bereiken; weten hoe de regels bij eenvoudige situaties moeten worden toegepast.

 

Werkwijze

De theorie van de lesstof wordt aan de hand van casuïstiek, (eigen) praktijksituaties behandeld. Tijdens de module Effectieve Gespreksvaardigheden wordt geleerd aan de hand van praktijkgerichte rollenspelen, discussies en cases. De rollenspelen worden geanalyseerd met behulp van video-opnamen.

 

Vervolgopleiding

ABW 2,
Diverse trainingen,
Diverse workshops en cursussen.


Examen

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vindt je het Algemeen Examenreglement en de bijlage Examenreglement ABW1 .

In de bijlage Examenreglement ABW1 (behorende bij het Algemeen examenreglement) zijn specifieke voorwaarden voor deze opleiding vastgelegd, zoals de inhoud en duur van het examen en de criteria van slagen.

 

Procedures vrijstelling 

Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor een module/examen van een opleiding van BOB bv.

Een vrijstelling wordt toegekend indien je kunt aantonen dat je over de juiste kennis, vaardigheden, attituden beschikt, opgedaan in een eerdere opleiding van BOB bv of op grond van elders/eerder verworven competenties. De procedure voor het aanvragen van een opleiding kan per opleiding verschillen. De toekenning van vrijstellingen vindt plaats aan een individu, er kunnen geen rechten aan worden ontleend door anderen. Wil je weten of je in aanmerking komt, stuur dan een email naar de contactpersoon van de betreffende opleiding.

Vrijstelling modules opleiding ABW 1 en ABW 2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

Vrijstelling modules Effectieve gespreksvaardigheden ABW1 en Gesprekstechniek en Conflictbeheersing ABW2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

 

Literatuurlijst

Klik hier voor de Literatuurlijst

 

Locaties Examens:

Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 EA Houten
T  030 634 91 01
Routebeschrijving

 

Aristo
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
T 030 289 94 00
Routebeschrijving

 

MeetingDistrict (voorheen Heidehal)
Blokhoeve 2
3438 LC Nieuwegein
T 030 605 90 59
Routebeschrijving

 

Antwoorden meerkeuzevragen

Tentamen ABW 1 module BT d.d. 8 juni 2021

1 C
2 A
3 B
4 C
5 B en C
6 A

Tentamen ABW 1 module OR d.d. 18 juni 2021

1 C
2 D
3 C
4 A

Soort afrondingsdocument

ABW1; De modulen Omgevingswet 1 en Besluit Bouwwerken Leefomgeving 1 worden met een tentamen afgesloten en Effectieve Gespreksvaardigheden met het maken van een scriptie. Geslaagden ontvangen het diploma ABW 1. Nadere informatie kun je lezen in het examenreglement.

 

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

 

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

Betaal je € 50,- administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.

Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;

Betaal je 50% van de kosten en € 50,- administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;

Betaal je € 50,- administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.


Prijs

€5.900,- (exclusief btw).

De prijs per module vind je onder de inschrijfknop.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Usha Patandin

079-325 24 87

patandin@bob-kob.nl