ABW 1

Goede kennis van Bouwtechnische en Juridische aspecten is voor het functioneren als Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht een must. Tevens zijn goede communicatieve vaardigheden onontbeerlijk in de contacten met burgers en bedrijven. De opleiding ABW 1 biedt dit inzicht. Vergunningverlening en handhaving/toezicht komen ruim aan bod. De deelnemer is dus goed voorbereid op de werkzaamheden in het kader van de Wet VTH.

Ieder nieuw opleidingsjaar wordt de afweging gemaakt wat de actuele ontwikkelingen zijn en hoe deze in de lesstof tot uiting moeten komen. Daar zijn wij ook nu weer volop mee bezig. Voor het opleidingsjaar 2021/2022 is de verwachte invoering van de Omgevingswet (met o.a. het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zeer bepalend voor de inhoud van ons nieuwe lesprogramma.

ABW 1 is een modulaire opleiding en de modules kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Indien er vragen zijn, kun je natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Doel

Na het volgen van deze opleiding zal de deelnemer: weten waar relevante regelgeving ten aanzien van het bouwen kan worden gevonden;
weten wanneer deze moet worden toegepast; weten wat de regels beogen te bereiken; weten hoe de regels bij eenvoudige situaties moeten worden toegepast.

 

Werkwijze

De theorie van de lesstof wordt aan de hand van casuïstiek, (eigen) praktijksituaties behandeld. Tijdens de module Effectieve Gespreksvaardigheden wordt geleerd aan de hand van praktijkgerichte rollenspelen, discussies en cases. De rollenspelen worden geanalyseerd met behulp van video-opnamen.

 

Vervolgopleiding

ABW 2,
Diverse trainingen,
Diverse workshops en cursussen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Usha Patandin

079-325 24 87

patandinblaauw@bob-kob.nl