Projectleider B&U/Infra

In deze opleiding verkrijg je de kennis, vaardigheden om een effectieve projectleider te worden in combinatie met je praktijk-/werkervaring. Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider. Een reëel plan van aanpak schrijven, op basis van een risicoanalyse en gebaseerd op de integratie van onder andere de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK) van een (eigen) project is de (groeps) opdracht. Daarnaast verkrijg je handvatten voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit waardoor je vaardiger wordt in de ‘soft-skills’. Zodat een projectleider in staat is zowel te functioneren in technisch organisatorische aspecten kan sturen op gedrag.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Soft-skills, de projectleider als professional met persoonlijke effectiviteit en verdieping communicatie en zelfinzicht, omgaan met teams,
 • Projectmanagement met integratie beheersaspecten en opstellen van een risicogestuurde bewaking en sturen op mijlpalen,
 • Omgevingsmanagement,
 • Organisatiemanagement,
 • Informatiemanagement,
 • Systems engineering en Systeemgericht contractbeheersing,
 • Lean: Last Planner System
 • Financieel management,
 • Contractmanagement,
 • Intervisie en integratie in projectwerkstuk,
 • Examen, eindpresentatie.Projectorganisatie en –informatie met opstellen projectorganisatie en Financieel management met Periodieke Eind Prognoses (PER), sturen op kengetallen.

Toelatingsvoorwaarden

 • De deelnemer beschikt over een hbo-opleiding en minimaal vijf jaar ervaring als werkvoorbereider/uitvoerder of een MBO opleiding met minimaal zes jaar ervaring waarvan hij vier jaar zelfstandig heeft gewerkt hbo werk- en denk niveau.
 • Anders na overleg met de verantwoordelijke opleidingsmanager;
 • Standaard maakt een (telefonisch) intakegesprek deel uit van de toelatingsprocedure.

 

Voor wie?

De post-hbo-opleiding Projectleider is bestemd voor ervaren werkvoorbereiders of bouwplaatsmanagers/hoofduitvoerders, projectleiders die een functie als projectleider ambiëren of al vervullen en zich willen bekwamen.


Opleidingsduur

De opleiding van 1 jaar wordt vormgegeven door 13 bijeenkomsten (eenmaal per 2 a 3 weken) op werkdagen inclusief de avond;
Aanvullend krijgt de deelnemer 3 individuele coachgesprekken.

Studiebelasting

- Intro: 3 dagdelen;

Ca. 6 uren thuiswerk.

- Totaal: Ongeveer 29 dagdelen contacturen inclusief examen

Ca. 150 uren thuiswerk. (Dit aantal verschilt per groep/individu).


Achtergrondinformatie

Doel

De deelnemer leert een project in al haar facetten beheersen: techniek, organisatie, communicatie, leidinggeven en sociale vaardigheden. Het gaat hierbij om projectmanagement (vanaf DO tot en met realisatie)  met risicogestuurde integrale projectbeheersing. In deze opleiding worden essentiële kerncompetenties ontwikkeld waardoor de nieuwe projectleider op voldoende niveau kan starten in zijn nieuwe functie. Dit omhelst niet alleen technische kennis maar ook groei in persoonlijke effectiviteit. De deelnemer heeft zich ook voldoende kennis eigen gemaakt om in de daarop volgende periode te groeien tot een volledig zelfstandig functionerende projectleider.

Werkwijze

Deelnemers krijgen korte inleidingen waarvan zij de vertaalslag maken naar hun eigen project en/of en peer project. Telkens wordt 1 van de beheersaspecten uitgediept en daarna verwerkt in huiswerkopdracht(en) voor hun project. Deze worden geplaatst op ons social learning platform zodat begeleiders en docent daarop kunnen reageren. Het is leren met en van elkaar. Het schrijven van een plan van aanpak voor een zelf gekozen bouwproject uit de praktijk is het uiteindelijke resultaat.  Alle opdrachten worden gerelateerd aan dit eigen project. Tijdens de regelmatige supervisiebijeenkomsten wordt de vertaalslag gemaakt van de theorie  naar de dagelijkse praktijk van de individuele deelnemer.

Vervolgopleiding

Zie opleidingschema Grootschalige Bouw. Graag geven wij een persoonlijk advies.


Examen

Soort afrondingsdocument

De opleiding wordt afgesloten met het maken van een Plan van Aanpak van een eigen project. Het Plan van Aanpak wordt tijdens een presentatie verdedigd. Tijdens deze presentatie is ook een representant van het bouwbedrijf waar de deelnemer werkzaam is aanwezig. Geslaagden ontvangen het diploma Projectleider B&U of Projectleider Infra.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vindt je het Algemeen Examenreglement.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 6.650,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl