Projectleider B&U/Infra

In deze opleiding verkrijg je de kennis, vaardigheden om een effectieve projectleider te worden in combinatie met je praktijk-/werkervaring. Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider. Een reëel plan van aanpak schrijven, op basis van een risicoanalyse en gebaseerd op de integratie van onder andere de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK) van een (eigen) project is de (groeps) opdracht. Daarnaast verkrijg je handvatten voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit waardoor je vaardiger wordt in de ‘soft-skills’. Zodat een projectleider in staat is zowel te functioneren in technisch organisatorische aspecten kan sturen op gedrag.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl