Werkorganisator B&U

De werkorganisator is naast de rechterhand van de projectleider en/of uitvoerder ook de ontwikkelaar die zich meer en meer bezighoudt met de overgang tussen bouwen op papier naar een betrouwbaar en beheersbaar bouwplan in de praktijk. In deze opleiding leer je de fijne kneepjes van het vak naast basisprincipes om te kunnen komen tot afgewogen beslissingen Je leert eventuele omissies in de voorbereidingsfase te zien, alternatieven te ontdekken voor kostenbesparingen risico’s te signaleren en maatregelen te onderkennen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Persoonlijke effectiviteit en communicatie

• Basis communicatie
• Omgaan met werkdruk
• Leiding geven en motivatie
• Besluitvormingsprocessen en vergadertechniek
• Individuele coachgesprekken

Last planner system

• Lean project management leren toepassen met behulp van het last planner R system (LPS),
het beproefde projectmanagement system.

Beheersen van het bouwproces

• Projectorganisatie beheren en beheersen
• Beheersaspecten; geld, tijd, organisatie, informatie, kwaliteit en veiligheid
• Planning & voortgangsbewaking
• Analyseren van projecten, van overall planning naar 13- en 6-weekse planningen
• Opstellen uitvoeringsplanningen
• Samenstellen van manuren en kostenbewaking
• Bouwproces, bouwplaatsorganisatie en -inrichting
• Projectkosten & administratie
• Werkbegroting als hulpmiddel bij beheren en beheersen van het bouwproces

Juridische aspecten

• Risico’s op organisatie en projectniveau
• Bestek, bestekvoorwaarden en tekeningen, contracten, UAV, bijlagen en wettelijke regelingen

Techniek en maakbaarheid

• Aanreiken van nieuwste bouwkennis met voorbeelden uit de praktijk
• Het toepassen van de aangeleerde kennis in teams m.b.t. het analyseren en verbeteren van bouwfouten aan de hand van zelf ingebrachte casussen.
• Leren denken en handelen vanuit het geheel van de bouwopgave

BIM

• BIM basis ILS
• Process stap voor stap
• BIM methodieken
• BIM protocol eigen organisatie
• Inkoop planning


Toelatingsvoorwaarden

  • mbo-4 (Bouwkunde) met minimaal 0,5 jaar relevante werkervaring,
  • KOB Techniek met minimaal 0,5 jaar relevante werkervaring,
  • hbo (Bouwkunde).

Heb je een andere opleiding? Overleg dan met de contactpersoon van de opleiding. mbo+ werk- en denkniveau is vereist.

Voor wie?

Personen die belast zijn met de organisatorische en technische voorbereiding van bouwwerken in de B&U.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

De opleiding van 1 jaar wordt vormgegeven door 18 bijeenkomsten van 1 dagdeel (eenmaal per 2 a 3 weken) op werkdagen van 13.00 uur tot ca 20.30 uur. Aanvullend krijgt de deelnemer 2 individuele coachgesprekken.

Groepsgrootte

14 personen.

Studiebelasting

300 uur.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Theorie en praktijk vormen een samenhangend geheel.

Vervolgopleiding

Allround Werkorganisator B&U
Proffesioneel Inkoper bouw en infra
Diverse verdiepende modules en trainingen


Examen

Soort afrondingsdocument

Geslaagden ontvangen het diploma Werkorganisator B&U.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement.

In de bijlage Bijlage Examenreglement Werkorganisator B&U (behorende bij het Algemeen examenreglement) zijn specifieke voorwaarden voor deze opleiding vastgelegd, zoals de inhoud en duur van het examen en de criteria van slagen.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing. Hiervoor krijg je vanuit de Bob een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

  • Betaal je € 50,- administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
  • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

  • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
  • Betaal je 50% van de kosten en € 50,- administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
  • Betaal je € 50,- administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 5.550,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl