Werkorganisator B&U

De werkorganisator is naast de rechterhand van de projectleider en/of uitvoerder ook de ontwikkelaar die zich meer en meer bezighoudt met de overgang tussen bouwen op papier naar een betrouwbaar en beheersbaar bouwplan in de praktijk. In deze opleiding leer je de fijne kneepjes van het vak naast basisprincipes om te kunnen komen tot afgewogen beslissingen Je leert eventuele omissies in de voorbereidingsfase te zien, alternatieven te ontdekken voor kostenbesparingen risico’s te signaleren en maatregelen te onderkennen.

Persoonlijke effectiviteit en communicatie

• Basis communicatie
• Omgaan met werkdruk
• Leiding geven en motivatie
• Besluitvormingsprocessen en vergadertechniek
• Individuele coachgesprekken

Last planner system

• Lean project management leren toepassen met behulp van het last planner R system (LPS),
het beproefde projectmanagement system.

Beheersen van het bouwproces

• Projectorganisatie beheren en beheersen
• Beheersaspecten; geld, tijd, organisatie, informatie, kwaliteit en veiligheid
• Planning & voortgangsbewaking
• Analyseren van projecten, van overall planning naar 13- en 6-weekse planningen
• Opstellen uitvoeringsplanningen
• Samenstellen van manuren en kostenbewaking
• Bouwproces, bouwplaatsorganisatie en -inrichting
• Projectkosten & administratie
• Werkbegroting als hulpmiddel bij beheren en beheersen van het bouwproces

Juridische aspecten

• Risico’s op organisatie en projectniveau
• Bestek, bestekvoorwaarden en tekeningen, contracten, UAV, bijlagen en wettelijke regelingen

Techniek en maakbaarheid

• Aanreiken van nieuwste bouwkennis met voorbeelden uit de praktijk
• Het toepassen van de aangeleerde kennis in teams m.b.t. het analyseren en verbeteren van bouwfouten aan de hand van zelf ingebrachte casussen.
• Leren denken en handelen vanuit het geheel van de bouwopgave

BIM

• BIM basis ILS
• Process stap voor stap
• BIM methodieken
• BIM protocol eigen organisatie
• Inkoop planning

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl