Projectleider B&U Kleinschalige Bouw

De opleiding richt zich vooral op het opzetten en beheersen van een projectorganisatie om zelfstandig kleinschalige onderhouds-, renovatie, verbouw- en nieuwbouw projecten aan te sturen. Tevens richt de opleiding zich op de coördinatie van de bedrijfsvoering, zodat de deelnemer als projectleider in staat is om als ‘rechterhand van de directie’ op te treden. De opleiding richt zich op de taken van een projectleider zoals de organisatie van de bedrijfsvoering, het aansturen van mensen, de administratie, juridische aspecten.

De deelnemer leert projecten zelfstandig aan te sturen op basis van de projectbeheersaspecten Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Ook verkrijgt men inzicht in het administratieve proces en kan men de taken en verantwoordelijkheden ook in relatie brengen tot bedrijfseconomische beslissingen. De deelnemer leert, afhankelijk van contractvormen, problemen te voorkomen en te beheersen. Daarnaast leert de deelnemer  consequenties van planningen van projecten  voor de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Ook verkrijgt de projectleider inzicht in en leert men vaardigheden in de gedragsvaardigheden die van een projectleider verwacht worden.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie,
 • Project analyse en management,
 • Projectorganisatie,
 • Presenteren,
 • Administratie en kosten,
 • Contractvormen,
 • Planning,
 • Supervisie.

Toelatingsvoorwaarden

 • Calculator/Werkvoorbereider B&U Kleinschalige Bouw en Uitvoerder B&U Kleinschalige Bouw,
 • Mbo-Bouwkunde, aangevuld met ten minste 4 jaar werkervaring in de uitvoering en/of werkorganisatie/calculatie,
 • Anders opgeleiden, na overleg met de verantwoordelijke opleidingsmanager.

Voor wie ?

Personen die werkzaam zijn in kleinere tot middelgrote projecten als projectleider of daar naar toe willen doorgroeien. Daarnaast is ruime ervaring hebben met uitvoering, calculatie en werkvoorbereiding en/of als projectleider werken gewenst.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

De opleiding van ca. 10 maanden wordt vormgegeven door 11 bijeenkomsten (eenmaal per 2 weken) op werkdagen van 13.00 uur tot ca. 20.30 uur.

Groepsgrootte

14 personen.

Studiebelasting

150  uur.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Tijdens de opleiding staat de praktijk centraal. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met opdrachten. Er worden (huiswerk)opdrachten gemaakt op projecten gebaseerd. Daarnaast wordt het aangeleerde toegepast binnen het eigen project.  De trainingsblokken kenmerken zich door leren en door te doen. Met behulp van video-opnames worden cases geëvalueerd.

Vervolgopleiding

Zie opleidingsschema Kleinschalige bouw.


Examen

Soort afrondingsdocument

De opleiding wordt afgesloten met een werkstuk en communicatie opdracht . Geslaagden ontvangen het diploma Projectleider B&U Kleinschalige Bouw.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement en de Bijlage Examenreglement Projectleider Kleinschalige Bouw.

In de bijlage Projectleider B&U Kleinschalige Bouw (behorende bij het Algemeen examenreglement) zijn specifieke voorwaarden voor deze opleiding vastgelegd, zoals de inhoud en duur van het examen en de criteria van slagen.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de Bob een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 4.990,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl