Projectleider B&U Kleinschalige Bouw

De opleiding richt zich vooral op het opzetten en beheersen van een projectorganisatie om zelfstandig kleinschalige onderhouds-, renovatie, verbouw- en nieuwbouw projecten aan te sturen. Tevens richt de opleiding zich op de coördinatie van de bedrijfsvoering, zodat de deelnemer als projectleider in staat is om als ‘rechterhand van de directie’ op te treden. De opleiding richt zich op de taken van een projectleider zoals de organisatie van de bedrijfsvoering, het aansturen van mensen, de administratie, juridische aspecten.

De deelnemer leert projecten zelfstandig aan te sturen op basis van de projectbeheersaspecten Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Ook verkrijgt men inzicht in het administratieve proces en kan men de taken en verantwoordelijkheden ook in relatie brengen tot bedrijfseconomische beslissingen. De deelnemer leert, afhankelijk van contractvormen, problemen te voorkomen en te beheersen. Daarnaast leert de deelnemer  consequenties van planningen van projecten  voor de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Ook verkrijgt de projectleider inzicht in en leert men vaardigheden in de gedragsvaardigheden die van een projectleider verwacht worden.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsduur

De opleiding van ca. 10 maanden wordt vormgegeven door 11 bijeenkomsten (eenmaal per 2 weken) op werkdagen van 13.00 uur tot ca. 20.30 uur.

Groepsgrootte

14 personen.

Studiebelasting

150  uur.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl