Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed

Heeft u grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Bent u in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet u waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan uw vastgoed(beheer)organisatie? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Wij laten u zien op welke wijze u overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om in control te komen.

Het systeem van Assetmanagement voor waarde-denken, zoals beschreven in de internationale standaard NEN-ISO 55000, kan hiervoor als leidend en richtinggevend principe worden gehanteerd om in control te komen en te blijven. Het helpt beheerorganisaties om kosten en risico’s te beheersen en ‘assets’ doelmatiger, duurzamer en effectiever te beheren. Het draagt bij aan visievorming en maken het mogelijk de noodzakelijke verbeteringen slim aan te pakken.

Deze masterclass is bedoeld voor mensen en organisaties die zoeken naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Die hun organisatie willen verbeteren en professionaliseren, voor zichzelf als vastgoedorganisatie of voor hun klanten en/of opdrachtgevers als beheerder.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

 

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsduur

Eén middag/avondbijeenkomst van 13.30 uur tot 19.00 uur inclusief buffet/drinken en napraat-/netwerkbijeenkomst.

Groepsgrootte

Maximaal 20  deelnemers.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl