Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed

Heeft u grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Bent u in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet u waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan uw vastgoed(beheer)organisatie? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Wij laten u zien op welke wijze u overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om in control te komen.

Het systeem van Assetmanagement voor waarde-denken, zoals beschreven in de internationale standaard NEN-ISO 55000, kan hiervoor als leidend en richtinggevend principe worden gehanteerd om in control te komen en te blijven. Het helpt beheerorganisaties om kosten en risico’s te beheersen en ‘assets’ doelmatiger, duurzamer en effectiever te beheren. Het draagt bij aan visievorming en maken het mogelijk de noodzakelijke verbeteringen slim aan te pakken.

Deze masterclass is bedoeld voor mensen en organisaties die zoeken naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Die hun organisatie willen verbeteren en professionaliseren, voor zichzelf als vastgoedorganisatie of voor hun klanten en/of opdrachtgevers als beheerder.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

 

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

In deze bondige en praktische masterclass leert u aan de hand van overzichtelijke schema’s en praktijkvoorbeelden wat asset- en onderhoudsmanagement vastgoed inhoud en wat het voor u en uw organisatie of klanten kan betekenen. U leert het totale speelveld overzien en vormt zo een eigen visie over wat nodig is om een asset- en onderhoudsmanagementsysteem op te zetten. Hierbij komen diverse systemen en beheermodellen aan de orde, zoals:

  • Inzicht in de samenhang van diverse processen in het speelveld assetmanagement;
  • Invulling geven aan de onderhoudsstrategie en het beleid in relatie tot vastgoedstrategie op korte en lange termijn en de duurzaamheidsambitie;
  • Inzicht in de eigen situatie in relatie tot belangen van stakeholders;
  • Vastgoedinformatiemanagement;
  • Tot stand komen integrale planvorming, budgettering en benchmarkgegevens;
  • Zorg- en onderzoekplicht in het kader van wetgeving, normen en voorschriften;
  • Vastgoedsturing op functionaliteit, risico’s en kosten;
  • Het belang van een ‘onderhouds-/prestatieniveau’ (conditie en risico’s) o.b.v. NEN 2767;
  • Ins- en outs rondom het uitbesteden van prestatiecontracten beheer en onderhoud als regie organisatie.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor; asset owners, vastgoeddirecteuren, -bestuurders, -eigenaren, -beheerders, facilitair managers, afdelingsmanagers, beleidsadviseurs, asset- en onderhoudsmanagers of consultants vastgoed.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

Eén middag/avondbijeenkomst van 13.30 uur tot 19.00 uur inclusief buffet/drinken en napraat-/netwerkbijeenkomst.

Groepsgrootte

Maximaal 20  deelnemers.


Achtergrondinformatie

Resultaat

Deze masterclass geeft u op een praktische wijze inzicht in de samenhang van diverse processen in het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht kan u helpen bij de ontwikkeling of optimalisering van uw visie en kijk op assetmanagement voor uw eigen organisatie.

Na afloop kunt u optioneel, in overleg met de docent, een persoonlijk en/of organisatieassessment uitvoeren om de GAP vast te stellen ten opzichte van uw ambities en uw organisatie.

Docent

Johan Smit, Senior Consultant (RPS) en coördinerend hoofdauteur van het boek voor hoger onderwijs, Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed (zie LinkedIn profiel).

Materiaal

Het boek voor hoger onderwijs, Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed, maakt onderdeel uit van deze Masterclass.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvangt u een verklaring van deelname.


Prijs

€ 450,- exclusief btw.

 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl