Basis Technisch Beheer en Onderhoud

“Onderhoudende lessen, vol eyeopeners” 

Een gebouw mag geen gebreken vertonen en installaties moeten probleemloos werken. Deskundig beheer en onderhoud van gebouwen is daarom belangrijk, zowel voor het pand als voor de mensen die erin wonen of werken. Wist je dat duurzaamheid van installaties en bouwkunde hand in hand gaan?

Deze module neemt je mee in de wereld van integraal en systematisch beheer en onderhoud van vastgoed. Je leert wat zoal nodig is om daar als technisch beheerder/opzichter onderhoud een bijdrage aan te leveren. We kijken met een commercieel, financieel en technisch oog naar de problematiek en gaan in op zaken als duurzaamheid en geldende wet- en regelgeving, voorschriften en richtlijnen.

Ook leer je van alles over verouderingsprocessen van materialen, bouwdelen en constructies en welke informatie er nodig is om tot een optimaal meerjarenonderhoudsplan te komen. Tot slot kijken we naar jouw plek in de beheerorganisatie en naar de taken en werkzaamheden die jij voor of met anderen verricht.

Zie ook het opleidingsschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

Doel

Je wordt opgeleid tot technisch beheerder/opzichter onderhoud. Je leert hoe je in deze functie het beheer en onderhoud van vastgoed doelmatig en professioneel kunt organiseren en uitvoeren.

Dit leer je

  • Wat verstaan we onder systematisch beheer en onderhoud, planning en organisatie?
  • Hoe werkt de methodiek NEN 2767? En hoe stel ik meerjarenonderhoudsplannen op?
  • Hoe beheer en onderhoud je bouw- en installatiedelen duurzaam?
  • Alles over projectvoorbereiding (werkomschrijvingen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en kostenraming/begroting), offerteaanvragen en het beoordelen van aanbiedingen.
  • Het opstarten van een project, directievoering en toezicht, mèt opleverdossier.
  • Het verzamelen van gegevens rondom beheer en onderhoud.
  • Het doen van een uitvoeringsopname/inspectie op locatie.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl