ABW 2

De deelnemer is al geruime tijd werkzaam op het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht en heeft enkele jaren praktijkervaring. Als ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht is het belangrijk om kennis te hebben van de relevante bouwregelgeving, vergunningverlening, inspectie en handhaving om je functie op een goede wijze in te vullen. Het interpreteren en toepassen van de juiste wet- en regelgeving wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren.

Middels onze interactieve aanpak tijdens deze opleiding krijg je beter inzicht in de materie waardoor je in staat bent om bouwplannen te toetsen, bouwprojecten op de gestelde regels te inspecteren en de gestelde regels te handhaven. Je bent dus goed voorbereid op de werkzaamheden in het kader van de Wet VTH.

Ieder nieuw opleidingsjaar wordt de afweging gemaakt wat de actuele ontwikkelingen zijn en hoe deze in de lesstof tot uiting moeten komen. Daar zijn wij ook nu weer volop mee bezig. Voor het opleidingsjaar 2021/2022 is de verwachte invoering van de Omgevingswet (met o.a. het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zeer bepalend voor de inhoud van ons nieuwe lesprogramma.

ABW 2 is een modulaire opleiding en de modules kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Indien er vragen zijn, kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Toelatingsvoorwaarden

Betreft de volgende modulen:

  • Omgevingswet 2
  • Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2
  • Gesprekstechniek en Conflicthantering

Toelating via:

  • Ten minste 2 jaar relevante werkervaring achter de deur van een gemeente of omgevingsdienst/RUD

En daarbij:

  • HBO Bouwkunde
  • of ABW 1/ABW Primair max. 5 jaar oud. En is je hoogst behaalde diploma MBO 4 niveau dan is aantonen van HBO niveau een voorwaarde.

Intakeformulier

Graag ontvangen we meer informatie over je gevolgde opleidingen en je werkervaring. We mailen na je aanmelding een intakeformulier en verzoeken je die zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen. Na ontvangst van je intakeformulier kunnen wij jouw aanmelding verder in behandeling nemen.

Relevante werkervaring

Heb je (nog) geen 2 jaar relevante werkervaring, dan zullen we je na het intakeformulier via een mail informeren wanneer je kan gaan starten met de ABW2.

Aantonen HBO niveau

Voor het aantonen van HBO niveau kan je bij BOB een werk- en denkniveau test afleggen. In deze test wordt jouw HBO niveau op cognitief niveau bepaald. Heb je eerder al een EVC of een andere test afgelegd en kan je hiermee het HBO niveau aantonen, neem dan contact met ons op.

Actuele kennis ABW 1 niveau

Bij aanvang van de opleiding ABW 2 is actuele kennis op het niveau van ABW 1 noodzakelijk. Heb je bijvoorbeeld een diploma ABW1/ABW Primair diploma ouder dan 5 jaar willen we graag van je weten hoe je deze kennis actueel hebt gehouden. Na het invullen van het intake formulier kunnen we in overleg met jou bepalen of we ook de test ABW 1 niveau inzetten om je actuele kennis aantoonbaar te maken. Bij de test ABW1 niveau kijken we of de volgende onderwerpen in jouw geheugen nog ‘up-to-date’ zijn: Vergunning vrij bouwen, Toezicht en handhaving, Wabo algemeen, Wro in relatie tot de Wabo, Wro afwijken bestemmingsplan en Crisis- en herstelwet.

Zie onderstaande testen voor meer informatie:

Test HBO werk- en denkniveau

Test ABW 1 niveau

Voor wie?

Medewerkers/-sters die minimaal 2 jaar belast zijn met de vergunningverlening en/of toezicht en/of handhaving van bouw gerelateerde activiteiten bij gemeenten, omgevingsdiensten en RUD’s en voldoen aan bovenstaande toelatingsvoorwaarden.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gerda Blaauw

079-325 24 62

blaauw@bob-kob.nl