ABW 2

De deelnemer is al geruime tijd werkzaam op het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht en heeft enkele jaren praktijkervaring. Als ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht is het belangrijk om kennis te hebben van de relevante bouwregelgeving, vergunningverlening, inspectie en handhaving om je functie op een goede wijze in te vullen. Het interpreteren en toepassen van de juiste wet- en regelgeving wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren.

Middels onze interactieve aanpak tijdens deze opleiding krijg je beter inzicht in de materie waardoor je in staat bent om bouwplannen te toetsen, bouwprojecten op de gestelde regels te inspecteren en de gestelde regels te handhaven. Je bent dus goed voorbereid op de werkzaamheden in het kader van de Wet VTH.

Ieder nieuw opleidingsjaar wordt de afweging gemaakt wat de actuele ontwikkelingen zijn en hoe deze in de lesstof tot uiting moeten komen. Daar zijn wij ook nu weer volop mee bezig. Voor het opleidingsjaar 2021/2022 is de verwachte invoering van de Omgevingswet (met o.a. het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zeer bepalend voor de inhoud van ons nieuwe lesprogramma.

ABW 2 is een modulaire opleiding en de modules kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Indien er vragen zijn, kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modulen:

 • Omgevingswet 2 (7 middag-/avondbijeenkomsten);
 • Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2 (6 middag-/avondbijeenkomsten);
 • Gesprekstechniek en Conflicthantering (2 ochtend/middagbijeenkomsten)

Heb jij de start van de opleiding ABW (Ambtenaar bouw- en woningtoezicht) gemist? Dat is geen probleem, want je kan bij elke module instromen. Je mag de modulen in willekeurige volgorde volgen, dus je kan ook starten in de eerstvolgende module. Kijk via “inschrijven en rooster(s)” welke mogelijkheden er zijn om je toch nog aan te melden voor de eerstvolgende mogelijkheid.  Sommige groepen stromen nu al vol, dus wacht niet te lang met aanmelden.

 


Toelatingsvoorwaarden

Betreft de volgende modulen:

 • Omgevingswet 2
 • Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2
 • Gesprekstechniek en Conflicthantering

Toelating via:

 • Ten minste 2 jaar relevante werkervaring achter de deur van een gemeente of omgevingsdienst/RUD

En daarbij:

 • HBO Bouwkunde
 • of ABW 1/ABW Primair max. 5 jaar oud. En is je hoogst behaalde diploma MBO 4 niveau dan is aantonen van HBO niveau een voorwaarde.

Intakeformulier

Graag ontvangen we meer informatie over je gevolgde opleidingen en je werkervaring. We mailen na je aanmelding een intakeformulier en verzoeken je die zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen. Na ontvangst van je intakeformulier kunnen wij jouw aanmelding verder in behandeling nemen.

Relevante werkervaring

Heb je (nog) geen 2 jaar relevante werkervaring, dan zullen we je na het intakeformulier via een mail informeren wanneer je kan gaan starten met de ABW2.

Aantonen HBO niveau

Voor het aantonen van HBO niveau kan je bij BOB een werk- en denkniveau test afleggen. In deze test wordt jouw HBO niveau op cognitief niveau bepaald. Heb je eerder al een EVC of een andere test afgelegd en kan je hiermee het HBO niveau aantonen, neem dan contact met ons op.

Actuele kennis ABW 1 niveau

Bij aanvang van de opleiding ABW 2 is actuele kennis op het niveau van ABW 1 noodzakelijk. Heb je bijvoorbeeld een diploma ABW1/ABW Primair diploma ouder dan 5 jaar willen we graag van je weten hoe je deze kennis actueel hebt gehouden. Na het invullen van het intake formulier kunnen we in overleg met jou bepalen of we ook de test ABW 1 niveau inzetten om je actuele kennis aantoonbaar te maken. Bij de test ABW1 niveau kijken we of de volgende onderwerpen in jouw geheugen nog ‘up-to-date’ zijn: Vergunning vrij bouwen, Toezicht en handhaving, Wabo algemeen, Wro in relatie tot de Wabo, Wro afwijken bestemmingsplan en Crisis- en herstelwet.

Zie onderstaande testen voor meer informatie:

Test HBO werk- en denkniveau

Test ABW 1 niveau

Voor wie?

Medewerkers/-sters die minimaal 2 jaar belast zijn met de vergunningverlening en/of toezicht en/of handhaving van bouw gerelateerde activiteiten bij gemeenten, omgevingsdiensten en RUD’s en voldoen aan bovenstaande toelatingsvoorwaarden.


Opleidingsduur

15 bijeenkomsten verdeeld over 3 modulen.

 

Groepsgrootte

18 personen.

 

Studiebelasting

141 uur.


Achtergrondinformatie

Doel

Kunnen toepassen van de regelgeving op het gebied van vergunningverlening, toezicht of handhaving in een voor de deelnemer onbekende situatie. Die situatie is eenvoudig tot redelijk complex.

Werkwijze

De theorie van de lesstof wordt aan de hand van casuïstiek, (eigen) praktijksituaties behandeld.. Het accent ligt op het zelfstandig leggen van verbanden tussen de verschillende wetten, verordeningen, besluiten en overige regels. Tijdens de module Gesprekstechniek en Conflicthantering wordt geleerd aan de hand van praktijkgerichte rollenspelen, discussies en cases. De rollenspelen worden getraind met een trainingsacteur en geanalyseerd met behulp van video-opnamen.

 

Vervolgopleiding

Diverse trainingen,
Diverse workshops en cursussen.


Examen

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vindt je het Algemeen Examenreglement en de bijlage Examenreglement ABW2.

In de bijlage Examenreglement ABW2 (behorende bij het Algemeen examenreglement) zijn specifieke voorwaarden voor deze opleiding vastgelegd, zoals de inhoud en duur van het examen en de criteria van slagen.

 

Procedures vrijstelling 

Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor een module/examen van een opleiding van BOB bv.

Een vrijstelling wordt toegekend indien je kunt aantonen dat je over de juiste kennis, vaardigheden, attituden beschikt, opgedaan in een eerdere opleiding van BOB bv of op grond van elders/eerder verworven competenties. De procedure voor het aanvragen van een opleiding kan per opleiding verschillen. De toekenning van vrijstellingen vindt plaats aan een individu, er kunnen geen rechten aan worden ontleend door anderen. Wil je weten of je in aanmerking komt, stuur dan een email naar de contactpersoon van de betreffende opleiding.

Vrijstelling modules opleiding ABW 1 en ABW 2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

Vrijstelling modules Effectieve gespreksvaardigheden ABW1 en Gesprekstechniek en Conflictbeheersing ABW2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

 

Literatuurlijst

Klik hier voor de Literatuurlijst

 

Locaties Examens:

Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 EA Houten
T  030 634 91 01
Routebeschrijving

Aristo
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
T 030 289 94 00
Routebeschrijving

MeetingDistrict (voorheen Heidehal)
Blokhoeve 2
3438 LC Nieuwegein
T 030 605 90 59
Routebeschrijving

 

Soort afrondingsdocument

Soort afrondingsdocument ABW2; De modulen Omgevingswet 2 en Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2 worden met een tentamen afgesloten. De module Gesprekstechniek en Conflicthantering met het maken van een scriptie. Geslaagden ontvangen het diploma ABW 2. Nadere informatie kun je lezen in het examenreglement.

 

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

 

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 5.545,- (exclusief btw).

De prijs per module vind je onder de inschrijfknop.

 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gerda Blaauw

079-325 24 62

Blaauw@bob-kob.nl