Projectvoorbereider

Om projectvoorbereiders in staat te stellen om projecten optimaal van de Schetsontwerp fase (SO) naar Uitvoeringsontwerp fase (UO) te brengen, zodat het plan overgedragen kan worden naar de uitvoeringsfase, is de opleiding ‘Projectvoorbereider’ ontwikkeld. Het succes wordt voor een belangrijk deel aan de voorkant bepaald!

Steeds meer (ontwikkelende) (bouw)bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om na gunning of bijvoorbeeld in eigen ontwikkeling of bouwteam het project van SO. naar UO. te ontwikkelen. Met als (fase-)output bestek, tekeningen, begrotingen en planning. In de verschillende fasen van de planontwikkeling van bouwprojecten spelen vaak andere veel bijkomende maar ook terugkerende aspecten zoals kansen, risico’s en kosten telkens een andere rol en vaak ook nog op verschillende niveaus. . Gedurende de ontwikkeling van het ontwerp, in de fasen van SO naar UO gaat het erom dat de verschillende keuzen die daarbij gemaakt worden, kunnen worden afgezet tegen de gevolgen die ze zullen hebben. (Veranderende) regelgeving maakt het niet eenvoudiger.

Deze dynamiek in de projectvoorbereiding vraagt om specifieke vaktechnische en sociale competenties van de projectvoorbereider of ook wel projectcoördinator genoemd. Het programma van eisen zodanig verder vorm geven, uitwerken en oplossingen creëren dat uiteindelijk een project (met oog voor beheer en onderhoud) binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd (BEST) wordt opgeleverd.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Tijdens deze opleiding wordt gewerkt met een voorbeeldproject. Voor de start van de opleiding ontvangen deelnemers de projectdocumentatie waarmee gewerkt wordt.

Introductie 1 dag

 • Kennismaking
 • Nader verkenning leerdoelen
 • Introductie project en werkwijze
 • Fasering / fasedocumenten
 • Persoonlijke stijlen

Persoonlijke vaardigheden 3 dagen

 • Adviesvaardigheden
 • Probleemoplossing en besluitvorming
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Presenteren

Project structureren

 • Projectvoorbereidingsschema/proces
 • Toetsmomenten
 • PVE criteria
 • Kansen en Risico’s (systemsengineering indien van toepassing)
 • Checklisten
 • Kosten en Budget
 • NEN 2699 & NL/sfb
 • Raming SO (fasering / fasedocumenten)

Kosten

 • Begroten
 • Kosten/Baten afwegingen fasering
 • Elementenmethode
 • Kansen en Risico
 • Adviseren kosten efficiënte planoplossingen

Bouwmethodiek

 • Bouwsystemen en Bouwproces
 • Total Cost of Ownership
 • Analyse van bouwsystemen en kosten, risico’s en kansen
 • Invloed Installaties, constructies, materialen/details
 • Eisen gemeente, bodem e.v.

Juridische aspecten

 • Hoofdlijnen (gewijzigde) bouwwetgeving incl Wkb
 • Omgevingsvergunning nader beschouwd in relatie tot een project
 • Wegwijs in de regelgeving
 • Wkb van PvE tot ingebruikname
 • Dossiers
 • Risicogestuurd borgingsplan risico’s kansen in de projectvoorbereiding
 • Rollen en Verantwoordelijkheden betrokkenen
 • Vergunningen

Techniek en eisen

 • Technische en financiële toets
 • Stakeholders analyse omgeving
 • Eisen overheid / Nutsbedrijven
 • Bouwfysica/bouwveiligheid
 • Flora en Fauna
 • Duurzaamheid / circulair bouwen
 • Risico’s en kansen bepalen

Bouwproces

 • Planning
 • Bepalen bouwtijd in projectvoorbereiding
 • Bouwlogistiek
 • Materieel inzet en voorzieningen
 • Voorzieningen en toleranties
 • Optimalisatie BouwplanBLVC plan

Voorbereiding examen

Examen (inclusief advies aan de eigen organisatie).


Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Deze verdiepingsopleiding is geschikt voor de Bouwprofessional met 4 tot 6 jaar werkervaring in bij voorkeur werk- of planvoorbereiding.

Je hebt voldoende kennis en kunde om je huidige functie naar behoren uit te voeren EN hebt de ambitie om binnen je functie verder te professionaliseren door specifieke onderdelen verder te ontwikkelen.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.

 


Opleidingsduur

11 bijeenkomsten

 

Groepsgrootte

12 personen.

 

Studiebelasting

268 uren.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Daar waar mogelijk zijn E-learning modules beschikbaar, zodat iedere deelnemer over dezelfde basiskennis beschikt. Tijdens de bijeenkomsten staan praktijk toepassingen, leren van de inleider en leren met en van elkaar centraal.

De bijeenkomsten worden verzorgd door professionals uit de praktijk, die hun sporen in de bouw hebben verdiend. Een man/vrouw uit de praktijk, met specialistische kennis en plezier om dit te delen. Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. De aangeboden stof kun je direct gaan toepassen in je eigen werk.

 

Vervolgopleiding

Projectleider B&U/Infra.

 


Examen

Toetsing

Gedurende opleiding staat een project centraal. Er worden deelopdrachten gemaakt, die de basis vormen voor het eindwerkstuk. Aan het einde van de opleiding wordt een presentatie verzorgd over van het leerproject dat we in de opleiding gebruiken. Cursisten spiegelen aangeboden lesstof aan eigen organisatie/project en geven richting je eigen organisatie een advies ter verbetering. Dit wordt gezien als je eindopdracht. Aan het einde van de opleiding wordt het plan gepresenteerd, waarbij ook een vertegenwoordiging van je eigen bedrijf bij aanwezig is.

Soort afrondingsdocument

Na het volgen van het traject, ontvang de deelnemer een diploma.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vindt je het Algemeen Examenreglement.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de Bob een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 5.950,- exclusief btw.

Dit omhelst:

 • De E-learning module
 • 11 bijeenkomsten

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl