Uitvoerder B&U Groot

Word jij een echt plan-talent!?
Met de opleiding uitvoering B&U ontwikkel je verschillende skills om een uitstekende uitvoerder te worden.

In de opleiding leer je de uitvoering van bouwwerken in de B&U voor te bereiden en te beheersen. Vakinhoudelijk ben je na het afronden van de opleiding in staat de werkbegroting te vertalen naar een overall uitvoeringsplanning of een aangeleverde overall planning te controleren. Je vertaalt de planning in een 6-weeksplanning en afgeleide planningen voor het waarborgen van een soepel lopend bouwproces met een gezond projectrendement. Ook leer je hoe afwijkingen te constateren zijn, corrigerende maatregelen te nemen en bij de keuze van maatregelen het verband tussen begroting(geld) en de planning(tijd) te leggen en alternatieven aan te dragen. Op het gebied van persoonlijke effectiviteit en communicatie dien je in staat te zijn alle betrokken partners aan te sturen, overzicht te houden, projectbelangen te verdedigen en tegelijkertijd de werkrelatie in stand te houden.

De moderne uitvoerder heeft naast bouwtechnische kennis de vaardigheid het uitvoeringsproces van het te realiseren bouwwerk te kunnen ontwerpen en beheersen. Daarvoor is het nodig dat je kunt doorzien hoe het project in elkaar zit. Op basis van eigen projecten ontwikkel je je professionaliteit als uitvoerder om het bouwproces in goede banen te leiden inclusief de informatiestromen. Ook wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van je leidinggevende en aansturende persoonlijke vaardigheden.

Soort afrondingsdocument

De opleiding wordt afgesloten met het maken van een integrale examenopdracht. (eindwerkstuk). Dit wordt na een positieve beoordeling, tijdens een presentatie verdedigd. Geslaagden ontvangen het diploma Uitvoerder B&U.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement en de Bijlage Examenreglement Uitvoerder Groot B&U.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

  • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
  • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

  • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
  • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
  • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Voor verder informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl