Allround Uitvoerder B&U

Bouwprojecten worden steeds complexer, zodat er op organisatorisch, financieel, contractueel en juridisch vlak hoge afbreukrisico’s aanwezig zijn. Bij dit soort projecten is een integrale aansturing noodzakelijk. De hoofduitvoerder is hier als bouwplaatsmanager voor verantwoordelijk.

Effectief projectmanagement is noodzakelijk voor optimale projectrealisatie. Er wordt van je verwacht dat je de aangeboden theorie gaat toepassen op je eigen werkomgeving. In de opleiding wordt essentiële kennis en kunde ontwikkeld, waardoor een hoofduitvoerder/bouwplaatsmanager met voldoende ervaring in de uitvoeringsfase de eindverantwoordelijkheid kan nemen van projecten met een hoog afbreukrisico.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie,
  • Samenwerken, teamgroei, besluitvorming, timemanagement, leidinggeven, lastige mensen, klachten en conflicthantering, onderhandelen, besluitvorming, vergadertechniek en omgaan met weerstand,
  • Individuele coachgesprekken,
 •  Projectmanagement,
  • Bouwtijd, bouwtempo, productiviteit en relatie met bouwsystemen,
  • Virtueel bouwen, systemengineering, logistiek en duurzaam bouwen,
  • Analyseren knelpunten op basis van risicoanalysen en beheersfactoren,
  • Van plan naar realisatie, dashboard en randvoorwaardelijk plannen,
  • Integraal projectplan,
  • Invloed omgevingsfactoren, verschillen analyse,
  • Projectrisico’s,
 • Ontwikkelingen in projectmanagement,
 • Project financiën,
  • Projectadministratie, kostenbewaking, PER, standopnames,
  • Opstellen financieel managementrapport, WKA, verzekeringen en ramingen,
 • Bouwrecht en contractrecht,
  • Voorbereidingsfase/contractfase en tijdens uitvoering.

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma HBO Bouwkunde aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van uitvoerder.
 • Anders opgeleiden in overleg met de opleidingsmanager.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor ervaren uitvoerders die in de uitvoering van complexe bouwwerken doorgroeien naar een hoger senior niveau. Je gaat werken in projecten van grote omvang, waar meerdere uitvoerders en/of assistent uitvoerders werkzaam zijn met meer verantwoordelijkheid.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

De opleiding van 1 jaar wordt vormgegeven door 17 bijeenkomsten (eenmaal per 2/3 weken) op werkdagen van 13.00 uur tot ca. 20.30 uur; Aanvullend krijgt de deelnemer 2 individuele coachgesprekken.

Groepsgrootte

+/- 12 personen

Studiebelasting

450 uur


Achtergrondinformatie

Doel

Na het volgen van de opleiding ben je in staat het uitvoeringsteam, van interne en externe bouwpartners, optimaal aan te sturen.

Dit vereist naast vaktechnische kennis ook groei in persoonlijke effectiviteit. Vakinhoudelijk ben je na het afronden van de opleiding in staat om de uitvoering van grotere complexe projecten op plannings-, productietechnisch, juridisch en financieel vlak aan te sturen, te overzien en te bewaken. Ook kun je het uitvoeringsteam begeleiden in het optimaliseren van het bouwproces. Op het gebied van persoonlijke effectiviteit en communicatie straal je gezag uit om de doelstellingen te behalen.

Werkwijze

Tijdens de opleiding staan de praktijkervaringen van de deelnemers centraal. De oefeningen/cases worden hierop afgestemd. Na iedere bijeenkomst wordt er verwacht dat de opgedane kennis en ervaringen wordt toegepast in de eigen werkomgeving. Tijdens de volgende bijeenkomst(en) worden deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld en geëvalueerd. Als de aanmeldingen hier aanleiding voor geven bestaat de mogelijkheid dat deze opleiding gecombineerd wordt met de Allround Werkorganisator.

Vervolgopleiding

 • Projectleider B&U
 • Inkoop en projectcontractering
 • Diverse verdiepende modules en trainingen.

Examen

Soort afrondingsdocument

De opleiding wordt afgesloten met een integrale examenopdracht. (eindwerkstuk). Dit wordt na een positieve beoordeling, tijdens een presentatie verdedigd. Geslaagden ontvangen het diploma Allround Uitvoerder en het Post HBO diploma.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing. Hiervoor krijg je vanuit BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

 

Wil je inschrijven voor deze opleiding zie onderstaande knop:


Prijs

€ 5.950,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl