Bouwbesluit: Basiskennis

Het Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. De workshop ‘Basiskennis Bouwbesluit’ is een inleiding in de werking en de systematiek van Bouwbesluit. De opbouw en structuur van het Bouwbesluit wijken zeer sterk af van de gebruikelijke opzet van regelgeving. In het Bouwbesluit zijn alle soorten bouwwerken ondergebracht in 12 gebruiksfuncties. De inhoud van de voorschriften staat op een hoog juridisch niveau dat soms niet gemakkelijk is te begrijpen voor een gebruiker die slechts af en toe het Bouwbesluit hanteert.

Het is dan ook nodig goed inzicht te verwerven in de omgang met het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is uniek in zijn soort en het werken daarmee vraagt nadere uitleg en toelichting. De workshop is met name bestemd voor personen die niet of nauwelijks in de praktijk met het Bouwbesluit gewerkt hebben.

De workshop bestaat uit 1 cursusdag, de onderwerpen komen aan de orde:

 • Plaats van het Bouwbesluit in het bestuursrecht,
 • Inhoud en Samenhang van de volgende begrippen:
 • Gebruiksfunctie, (sub)gebruiksfunctie en nevenfunctie,
 • Gebruiksoppervlakte,
 • Gebruiksgebied,
 • Verblijfsgebied en verblijfsruimte,
 • Functiegebied en functieruimte,
 • Bedgebied en bedruimte,
 • Opzet en werking van het Bouwbesluit, met name:
 • Basisopzet van de voorschriften,
 • Regeling Bouwbesluit,
 • Gelijkwaardigheid,
 • Verbouw,
 • Brandveiligheid.

globaal wordt op hoofdlijnen ingegaan op de inhoud van de hoofdstukken Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energiezuinigheid en Milieu.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl