Bouwbesluit: Basiskennis

Het Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. De workshop ‘Basiskennis Bouwbesluit’ is een inleiding in de werking en de systematiek van Bouwbesluit. De opbouw en structuur van het Bouwbesluit wijken zeer sterk af van de gebruikelijke opzet van regelgeving. In het Bouwbesluit zijn alle soorten bouwwerken ondergebracht in 12 gebruiksfuncties. De inhoud van de voorschriften staat op een hoog juridisch niveau dat soms niet gemakkelijk is te begrijpen voor een gebruiker die slechts af en toe het Bouwbesluit hanteert.

Het is dan ook nodig goed inzicht te verwerven in de omgang met het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is uniek in zijn soort en het werken daarmee vraagt nadere uitleg en toelichting. De workshop is met name bestemd voor personen die niet of nauwelijks in de praktijk met het Bouwbesluit gewerkt hebben.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Doel

De deelnemer krijgt inzicht in de begrippen en hoofdlijnen van het Bouwbesluit en in de specifieke werking van het Bouwbesluit. Tevens leert men om te gaan met het Bouwbesluit.

 

Vervolgopleiding

– Bouwbesluit: In de Praktijk,

– Brandveiligheid en Bouwbesluit.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl