Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)

Met de opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed combineer je vakinhoudelijke kennis met tactisch inzicht. Je verbetert je procesmatig denken en werken. Je leert beleidsmatig en concreet invulling te geven aan het ‘Technische Beheer & Onderhoud’. Daarbij richt je je op een duurzame instandhouding van veilig vastgoed.

Deze opleiding geeft je zowel inzicht in vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces als in de inhoudelijke aspecten voor het optimaliseren. Dit binnen de kaders van ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ op basis van de NEN-ISO 55000. Hierbij weeg je in je functie van Assetmanager en adviseur voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar af en breng je balans binnen de driehoek van functie, risico en kosten. Je regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhoudsstrategieën, geeft sturing aan deze organisatie en fungeert als een ‘Spin in het web’.

Wanneer je de opleiding succesvol afsluit met een examen, waarvoor je je apart dient aan te melden bij SCEV, ontvang je het SCEV diploma ‘Adviseur’. Dit diploma biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Onderhoudskundig Adviseur.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Resultaat

Na het volgen van de opleiding heb je inhoudelijke kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van:

  • Onderhoudsbeleid definiëren en ontwikkelen volgens het strategische beleid en

de doelstellingen van de opdrachtgever.

  • Processen met de benodigde middelen definiëren en inrichten, ter ondersteuning van

onderhouds- en beheertaken.

  • Onderhouds- of beheersorganisatie definiëren, implementeren, beheren en ontwikkelen.
  • Kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en

continuïteit waarborgen die nodig is voor de levensduur van vastgoed.

  • Adviseren en regie voeren over een adequaat beheer met aandacht voor voortdurende verbetering en verduurzaming.
  • Bewaken, waarborgen en controleren van onderhoudsbudgetten met inachtneming van de

onderhoudsstrategie en de gewenste functionele staat en conditie van het object.

  • Aanbestedingsstrategieën van beleid en criteria voor prestatiebeheer van contractanten

definiëren.

  • Belangen van verschillende partijen identificeren en hiernaar handelen en het signaleren

van en anticiperen op ontwikkelingen bij stakeholders.

Werkwijze

De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken en toegelicht. Tevensword je voorbereid op het examen en krijg je een communicatietraining mede gericht op rapporteren en presenteren.

Vervolgopleiding

Diverse soft-skills en vak- of kennisgerichte opleidingen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl