Sociale Vaardigheden in Onderhoud

“Vol slimme tips, eigen inbreng welkom”

Als beheerder van vastgoed kom je vaak in gesprek met gebruikers en huurders. Maar ook aannemers zijn een belangrijke groep waarmee je communiceert over bijvoorbeeld de techniek en opdrachtverstrekking. Hoe krijg je gedaan wat nodig is, ofwel: hoe communiceer je met elke partij in elke situatie het beste?

Om effectievere en doelgerichtere gesprekken te leren voeren, krijg je in deze opleiding eerst inzicht in je eigen gedrag en het effect hiervan op het verloop van een gesprek. Daarna ga je het gedrag van anderen analyseren en sturen. We zorgen dat je verschillende gesprekstechnieken onder de knie krijgt en leren je op verschillende niveaus doelgericht in te grijpen in een gesprek. Na afloop heb je de juiste vaardigheden om het beoogde doel van je gesprek te bereiken.

Zie ook het opleidingsschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

Doel

Je leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze je taken en werkzaamheden als technisch beheerder/opzichter voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt organiseren en uitvoeren.

Dit leer je

  • Wat is, en hoe werkt een communicatiemodel?
  • Alles over basisvaardigheden.
  • Alles over discussietechnieken.
  • Het inzetten van vraagtechniek als gesprekssturing.
  • Hoe zet je klantgerichte gesprekstechniek in?
  • Welke soorten gesprekken zijn er?
  • Omgaan met klachten (van opdrachtgevers, bewoners en collega’s).
  • Omgaan met problemen.
  • Alles over communicatiestijlen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl