Nul op de meter

Met de Cursus Nul op de meter ben jij straks een expert in de dagelijkse bouwpraktijk op het gebied van het energieneutraal maken van een woning.

Een woning energieneutraal maken zonder dat een huurder er meer voor hoeft te betalen. Hoe gaat dat in z’n werk? In deze workshop komen alle aspecten van Nul op de Meter (NOM)-renoveren aan bod. Is Nul op de Meter een mogelijkheid voor de organisatie of jezelf om in te zetten als middel om comfortabel en duurzaam wonen mogelijk te maken? De nadruk ligt op de huurwoningen, maar ook de mogelijkheden voor koopwoningen worden besproken. Van financiering en wetgeving tot prestatiegarantie en bewonerscommunicatie. Er wordt verkend wat Nul op de Meter-vernieuwbouw betekent, of kan betekenen, voor de organisatie en voor de samenwerking met anderen tijdens de projecten.

De vastgoedkeuze, het komen tot het juiste aanbod en de bewonersparticipatie worden vervolgens in het middagprogramma verder uitgediept. Aan het einde van de dag ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van Nul op de Meter renoveren en kunt je in de praktijk aan de slag.

Deze workshop is ontwikkeld door Maurice Coen (organisatie- en veranderkundige bij Coen Consulting en Nul op de Meter-coach bij Stroomversnelling) en Doris de Bruijn en Sean Vos (renovatieconsultant bij SlimRenoveren en Nul op de Meter-coach bij Stroomversnelling) in samenwerking met de Stroomversnelling en BOB Opleiding, Training en Advies.

 

Deze cursus laat je kennis maken met alle aspecten van Nul op de Meter renoveren en biedt een brede blik op wat Nul op de Meter inhoudt.

Ochtendprogramma
In een compacte dialoog komen alle aspecten van NOM-renoveren aan bod. Is Nul op de Meter een mogelijkheid voor uw organisatie of uzelf om in te zetten als middel om comfortabel en duurzaam wonen mogelijk te maken? De nadruk ligt op de huurwoningen, maar ook de mogelijkheden voor koopwoningen worden besproken. Van financiering en wetgeving tot prestatiegarantie en bewonerscommunicatie. Er wordt verkend wat Nul op de Meter-vernieuwbouw betekent, of kan betekenen, voor de organisatie en voor de samenwerking met anderen tijdens de projecten. De aanpak en ervaringen van de Stroomversnelling worden als voorbeeld hierbij gebruikt.

De onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn:
–          Comfortabel en betaalbaar wonen door Nul-op-de-meter;
–          Veranderende marktcondities: financieringsmogelijkheden voor particulieren, wetgeving;
–          Energieprestatievergoeding, Businessmodel voor corporaties;
–          Van aanbesteden naar afnemen;
–          Van aannemen naar aanbieden;
–          Prestatiegarantie;
–          Wat betekent Nul op de Meter voor de bewoner en zijn woonlasten? Onder andere de Energiebundel wordt besproken.

Middagprogramma
De vastgoedkeuze, het komen tot het juiste aanbod en de bewonersparticipatie worden vervolgens in het middagprogramma verder uitgediept. Welke woningen en complexen zijn geschikt? Er wordt ingegaan op technische en energetische afwegingen, uiteraard op de financiële mogelijkheden, maar ook maatschappelijke en beleidsmatige afwegingen spelen een rol bij de vastgoedkeuze. En, hoe match je de vraag aan het aanbod? Daarnaast wordt een Nul op de Meter businesscase onder de loep genomen, waarbij alle invloeden zoals de invloed door de mutatiegraad, onderhoudskosten et cetera duidelijk worden.

Het vernieuwbouwen van een woning naar Nul op de Meter is voor de bewoner een verandering van formaat. Omdat het gedrag van de bewoner bepalend wordt voor het behalen van de energieprestaties, maar ook door de veranderingen die in de sector plaatsvinden. Waardoor de belangen van de bewoner (eindelijk) centraal komen te staan.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl