Bouwbesluit: In de praktijk

Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. De workshop ‘Bouwbesluit 2012 in de Praktijk’ sluit aan op de workshop ‘Basiskennis Bouwbesluit’ en is dus bestemd voor degenen die op de hoogte zijn van de structuur en systematiek van het Bouwbesluit en kennis hebben van de begrippen die worden gehanteerd, maar onvoldoende ervaring hebben met het toetsen van bouwplannen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Deze workshop is ontwikkeld op verzoek vanuit de praktijk.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl