Projectmanagement

Binnen de bouw zijn we trots op de projecten die we realiseren. En terecht. We kunnen bij het opleveren altijd terugkijken op een knap staaltje vakmanschap.

Helaas hebben we in de sector soms te veel aandacht voor de technische realisatie van ons project op basis van onze vakkennis en te weinig voor het managen van het proces eromheen. Natuurlijk wordt het project altijd netjes opgeleverd, het is onze eer te na om dat niet te doen, maar regelmatig kan de weg daarnaartoe wel wat effectiever en efficiënter. Het niet juist managen van het proces kost veel tijd, geld en energie en verstoort vaak ook nog eens de relatie met de klant. (Her)ken je deze projecten ook, ook binnen je eigen organisatie … of alleen bij je concurrenten? Uiteindelijk kosten deze projecten, vaak omschreven als ‘bleeders’, jouw organisatie, de branche, maar uiteindelijk ook jouw klanten, erg veel geld.

Ons uiteindelijke doel is om projectmanagement binnen de bouwbranche naar een volgend volwassenheidsniveau te brengen en zo projecten B.E.S.T. op te leveren. Binnen gesteld Budget, gestelde Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de gestelde Termijn, waarbij liefst alles ook nog eens de eerste keer gelijk goed gaat.

We verzorgen open- en incompanytrajecten. Want met beide is mogelijk het projectmanagement van zowel je organisatie, projectmanagers als projectteams te verbeteren en zo je projecten, niet alleen vaktechnisch, maar ook procesmatig nòg beter te organiseren.

Als je geïnteresseerd bent in een incompanytraject, neem dan even telefonisch contact op. Hieronder volgt de informatie over het open traject.

Het traject bestaat uit verschillende onderdelen die elkaar versterken. Er is bewust gekozen voor verschillende werkvormen om het leereffect zo groot mogelijk te maken.

Je volgt vakinhoudelijke modules, waarin alle projectmanagementelementen worden aangeboden. Daarnaast is er een module persoonlijke effectiviteit om als persoon in de rol van projectmanager zowel op leiderschaps- als managementniveau optimaal te kunnen functioneren.

Voor aanvang van het traject wordt gestart met een tweetal individuele kennis- en vaardigheidstesten met betrekking tot projectmanagement. Het geeft inzicht in het niveau en de leerdoelen van de individuele deelnemers.

We starten en eindigen het ontwikkeltraject met een simulatiegame, waarin leerdoelen expliciet worden en inzicht wordt verkregen over essentiële projectmanagementcompetenties.

Het programma bestaat uit de volgende modules:

Integraal Projectmanagement (3 dagen)

Tijdens deze module ontwikkel je een helikopterview en ontwikkel je de competentie om van een afstand naar een projectorganisatie te kijken. Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Simulatiegames;
 • Projectfasering;
 • Complexiteit van projectmanagement;
 • Van projectinitiatie tot dossieroplevering;
 • Integraal denken en werken.

Projectmanagement in de praktijk ( 4 dagen)

Tijdens deze module krijgen je inzicht in wat in elke fase nodig is en krijg je handvatten om dit in de praktijk in te zetten.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Scopemanagement;
 • Projectplanningsaspecten;
 • Bouwproject- versus procesplanning;
 • Bewaken en beheersen van een project;
 • Risicomanagement;
 • Kostenmanagement;
 • Procescontrole

’De projectmanager als mens’ (3 dagen)

Tijdens deze module krijgt je inzicht in je eigen gedrag, de invloed hiervan op anderen en leer je passend gedrag in te zetten.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Eigen voorkeursstijlen en de invloed hiervan op anderen;
 • Situationeel leidinggeven en teamontwikkeling;
 • Aansturen complexe besluitvorming;
 • Omgaan met (al dan niet conflicterende) belangen en politieke sensitiviteit;
 • Omgaan met macht en machtscultuur;
 • Omgaan met cultuurverschillen en achtergronden
 • De kunst van het onderhandelen;
 • Omgaan met lastige situaties.

Na het volgen van het traject heb je voldoende kennis kunnen vergaren om je rol als projectmanager goed uit te voeren. Je hebt voldoende geoefend om vaardigheid te ontwikkelen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl