Allround Werkorganisator

Doordat bouwprojecten complexer worden zowel op organisatorisch, financieel, contractueel en juridisch vlak vraagt dit om een integrale benadering, overzicht en beheersing. Het afbreukrisico is groot indien dit niet effectief gedaan wordt. In deze opleiding kan je je bekwamen in het voorbereiden van een complex project om dit op tijd en binnen budget, gewenste kwaliteit en tevreden stakeholders te realiseren. Ook wordt aandacht besteed aan het aansturen van een werkvoorbereidingsteam. Je past de aangeboden theorie toe op de eigen praktijk waardoor de vertaalslag maximaal is. Vakinhoudelijk is de allround werkorganisator na het afronden van de opleiding in staat de volledige werkvoorbereiding van grotere complexe projecten op plannings-, productietechnisch, juridisch en financieel vlak aan te sturen, te overzien en te bewaken.

Doel

In de opleiding wordt essentiële kennis en kunde ontwikkeld, waardoor je inzicht krijgt in de gevolgen van verschillende uitvoeringsmethoden. Daarnaast krijg je aansturingsmogelijkheden aangereikt om de beheersing van bouwprojecten in goede banen te leiden. Vanuit bestek/tekeningen leer je een gefundeerd voorstel doen omtrent o.a. werkmethode, bouwmethode, productiemethoden en daaraan de consequenties verantwoorden m.b.t. de ABK-begroting. Je analyseert het project en de daarmee verbonden risico’s op organisatorisch, financieel en juridisch vlak. Er wordt verwacht dat je een eigen voorstel, onderbouwd met argumenten kan verdedigen, het team werkvoorbereiders kunt begeleiden in het vertalen van de inschrijfbegroting en werkbegroting naar planning en afgeleide schema’s, zodat de realisatie optimaal bewaakt kan worden.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Toelatingsvoorwaarden

  • Diploma hbo Bouwkunde aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van werkorganisator.
  • Anders opgeleiden in overleg met de opleidingsmanager.

Anders opgeleiden, na overleg met de verantwoordelijke opleidingsmanager. Bij aanmelding wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen. Het resultaat van dit ingevulde intakeformulier kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Voor wie?

De Allround Werkorganisator B&U opleiding is bestemd voor senior werkvoorbereiders die in de projectorganisatie doorgroeien naar een senior niveau, waarbij zij een professioneel werkvoorbereidersteam van een complex bouwproject aansturen. Zij krijgen eindverantwoordelijkheid voor organisatorische en financiële aspecten als ook de organisatie en technische voorbereiding van bouwwerken in de B&U.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl