Uitvoerder Onderhoud en Renovatie B&U

Als we over bouwen praten zal veelal worden gedacht aan nieuwbouw van woningen, gebouwen of infra-projecten. Bij onderhoud en renovatie gaan de gedachten veelal uit naar planmatig groot onderhoud en/of mutatie onderhoud of het wijzigen van de bestemming van de woningen, het gebouw. In het geval van onderhoud blijven vaak de gebruikers van de panden vaak dagelijks actief in die panden. Bij renovatie kan het gebeuren dat de gebruikers voor bepaalde tijd het pand verlaten en elders hun werk voortzetten. In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met de gebruiker. Deze wil zo min mogelijk last ondervinden van de verbouwingen en/of zo snel mogelijk het pand weer betrekken. Dit alles vraagt een adequate planning van de werkzaamheden en veel communicatie met de gebruiker.

Op basis van eigen projecten ontwikkel je je eigen professionaliteit als uitvoerder om het bouwproces in goede banen te leiden inclusief de informatiestromen. Ook wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van je leidinggevende en aansturende persoonlijke vaardigheden.

 

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Doel

Met de opleiding krijg je inzicht in de specifieke elementen van onderhoud en/of renovatie die verschillend zijn ten opzichte van die elementen in de nieuwbouw van projecten. Hierbij leer je de uitvoering van bouwwerken in de B&U voor te bereiden en te beheersen. Vakinhoudelijk kun je na het afronden van de opleiding de werkbegroting vertalen in een overall uitvoeringsplanning of een aangeleverde overall planning te controleren. Je vertaalt de planning in 6-weeksplanning en afgeleide planningen voor het waarborgen van een soepel lopend bouwproces met een gezond projectrendement.

Je leert hoe afwijkingen te constateren en corrigerende maatregelen te nemen en bij de keuze van maatregelen het verband tussen begroting(geld) en de planning(tijd) te leggen en alternatieven aan te dragen. Op het gebied van persoonlijke effectiviteit en communicatie dien je staat te zijn alle betrokken partners aan te sturen, overzicht te houden, projectbelangen te verdedigen en tegelijkertijd de werkrelatie in stand te houden.

Werkwijze

Tijdens de opleiding staan de praktijkervaringen van de deelnemers centraal. De oefeningen/cases worden hierop afgestemd. Na iedere bijeenkomst wordt van de deelnemer verwacht dat de opgedane kennis en ervaringen wordt toegepast in de eigen werkomgeving. Tijdens de volgende bijeenkomst(en) worden deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld en geëvalueerd.

Vervolgopleiding

  • Allround Uitvoerder B&U
  • Allround Calculator B&U
  • Werkorganisator B&U
  • Professioneel Inkoper bouw en infra
  • Diverse verdiepende modules en trainingen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl