Doel

Je leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze je taken en werkzaamheden als technisch beheerder/opzichter voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt organiseren en uitvoeren.

Dit leer je

 • Achtergronden van beheer en onderhoud van werktuigbouwkundige (W) gebouwgebonden installaties.
 • Schadebeelden bij inspectie- en onderzoeksmethoden, onder andere met het oog op NEN 2767 deel 2.
 • Alles over preventief en correctief onderhoud en Onderhoudscontracten.
 • Wet- en regelgeving.
 • Praktische kennis over gebouwgebonden W-installaties, zoals over:
  • drinkwaterinstallaties
  • rioleringsinstallaties
  • gasinstallaties
  • verwarmingsinstallaties (warmteopwekking, transport en afgifte, warmteterugwinning, WKO-installaties)
  • koeling
  • ventilatie (luchtafvoer en toevoer)
 • Verduurzamingmogelijkheden van gebouwgebonden W-installaties en optimale inregeling van installaties.
 • Reparatie- en onderhoudsmethoden en werkwijzen, voorschriften en uitvoeringsaspecten.
 • Algemene kennis van kosten, zoals: prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Alles over garantie en onderhoudscontracten.
 • Advies geven over onderhoud.

Doel

Je leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze je taken en werkzaamheden als technisch beheerder/opzichter voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt organiseren en uitvoeren.

Dit leer je

 • Achtergronden van beheer en onderhoud van werktuigbouwkundige (W) gebouwgebonden installaties.
 • Schadebeelden bij inspectie- en onderzoeksmethoden, onder andere met het oog op NEN 2767 deel 2.
 • Alles over preventief en correctief onderhoud en Onderhoudscontracten.
 • Wet- en regelgeving.
 • Praktische kennis over gebouwgebonden W-installaties, zoals over:
  • drinkwaterinstallaties
  • rioleringsinstallaties
  • gasinstallaties
  • verwarmingsinstallaties (warmteopwekking, transport en afgifte, warmteterugwinning, WKO-installaties)
  • koeling
  • ventilatie (luchtafvoer en toevoer)
 • Verduurzamingmogelijkheden van gebouwgebonden W-installaties en optimale inregeling van installaties.
 • Reparatie- en onderhoudsmethoden en werkwijzen, voorschriften en uitvoeringsaspecten.
 • Algemene kennis van kosten, zoals: prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Alles over garantie en onderhoudscontracten.
 • Advies geven over onderhoud.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl