Doel

Je leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze je taken en werkzaamheden als technisch beheerder/opzichter voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt organiseren en uitvoeren.

Dit leer je

 • Hoe is de opbouw van platte en hellende dakconstructies?
 • Welke dakbedekkingssystemen zijn er?
 • Alles over schadebeelden bij inspectie- en onderzoeksmethoden.
 • Mogelijke schadebeelden vaststellen, met het oog op NEN 2767 deel 2.
 • Welke verduurzamingsmogelijkheden van daken zijn er?
 • Onderhoudsmethoden, werkwijzen en uitvoeringsaspecten;
 • Algemene kennis van kosten zoals: prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Alles over dakveiligheid.
 • Een inspectie op locatie voorbereiden en uitvoeren.
 • Hoe zit het met garantie en onderhoudscontracten?
 • Advies (geven) over onderhoud.

Doel

Je leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze je taken en werkzaamheden als technisch beheerder/opzichter voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt organiseren en uitvoeren.

Dit leer je

 • Hoe is de opbouw van platte en hellende dakconstructies?
 • Welke dakbedekkingssystemen zijn er?
 • Alles over schadebeelden bij inspectie- en onderzoeksmethoden.
 • Mogelijke schadebeelden vaststellen, met het oog op NEN 2767 deel 2.
 • Welke verduurzamingsmogelijkheden van daken zijn er?
 • Onderhoudsmethoden, werkwijzen en uitvoeringsaspecten;
 • Algemene kennis van kosten zoals: prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Alles over dakveiligheid.
 • Een inspectie op locatie voorbereiden en uitvoeren.
 • Hoe zit het met garantie en onderhoudscontracten?
 • Advies (geven) over onderhoud.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl