Er wordt gestart met een theoretische module waarin de bouwbesluit begrippen en de beoordelingsaspecten voor brandveiligheid worden behandeld. Daarna worden specifieke onderdelen van het bouwplan behandeld. Gedurende de cursusdagen zullen alle in het project aanwezige gebruiksfuncties door de deelnemer worden getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

In het bouwplan zijn als bestemmingen opgenomen:

 •  ondergrondse parkeergarage;
 •  supermarkt, restaurant en artsenpraktijk;
 •  basisschool met bijruimten;
 •  kantoor;
 •  kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en jeugdtheater;
 •  kliniek voor cosmetische chirurgie;
 •  appartementen.

Er wordt gestart met een theoretische module waarin de bouwbesluit begrippen en de beoordelingsaspecten voor brandveiligheid worden behandeld. Daarna worden specifieke onderdelen van het bouwplan behandeld. Gedurende de cursusdagen zullen alle in het project aanwezige gebruiksfuncties door de deelnemer worden getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

In het bouwplan zijn als bestemmingen opgenomen:

 •  ondergrondse parkeergarage;
 •  supermarkt, restaurant en artsenpraktijk;
 •  basisschool met bijruimten;
 •  kantoor;
 •  kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en jeugdtheater;
 •  kliniek voor cosmetische chirurgie;
 •  appartementen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl