Projectvoorbereider

Om projectvoorbereiders in staat te stellen om projecten optimaal van de Schetsontwerp fase (SO) naar Uitvoeringsontwerp fase (UO) te brengen, zodat het plan overgedragen kan worden naar de uitvoeringsfase, is de opleiding ‘Projectvoorbereider’ ontwikkeld. Het succes wordt voor een belangrijk deel aan de voorkant bepaald!

Steeds meer (ontwikkelende) (bouw)bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om na gunning of bijvoorbeeld in eigen ontwikkeling of bouwteam het project van SO. naar UO. te ontwikkelen. Met als (fase-)output bestek, tekeningen, begrotingen en planning. In de verschillende fasen van de planontwikkeling van bouwprojecten spelen vaak andere veel bijkomende maar ook terugkerende aspecten zoals kansen, risico’s en kosten telkens een andere rol en vaak ook nog op verschillende niveaus. . Gedurende de ontwikkeling van het ontwerp, in de fasen van SO naar UO gaat het erom dat de verschillende keuzen die daarbij gemaakt worden, kunnen worden afgezet tegen de gevolgen die ze zullen hebben. (Veranderende) regelgeving maakt het niet eenvoudiger.

Deze dynamiek in de projectvoorbereiding vraagt om specifieke vaktechnische en sociale competenties van de projectvoorbereider of ook wel projectcoördinator genoemd. Het programma van eisen zodanig verder vorm geven, uitwerken en oplossingen creëren dat uiteindelijk een project (met oog voor beheer en onderhoud) binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd (BEST) wordt opgeleverd.

Tijdens deze opleiding wordt gewerkt met een voorbeeldproject. Voor de start van de opleiding ontvangen deelnemers de projectdocumentatie waarmee gewerkt wordt.

Introductie 1 dag

 • Kennismaking
 • Nader verkenning leerdoelen
 • Introductie project en werkwijze
 • Fasering / fasedocumenten
 • Persoonlijke stijlen

Persoonlijke vaardigheden 3 dagen

 • Adviesvaardigheden
 • Probleemoplossing en besluitvorming
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Presenteren

Project structureren

 • Projectvoorbereidingsschema/proces
 • Toetsmomenten
 • PVE criteria
 • Kansen en Risico’s (systemsengineering indien van toepassing)
 • Checklisten
 • Kosten en Budget
 • NEN 2699 & NL/sfb
 • Raming SO (fasering / fasedocumenten)

Kosten

 • Begroten
 • Kosten/Baten afwegingen fasering
 • Elementenmethode
 • Kansen en Risico
 • Adviseren kosten efficiënte planoplossingen

Bouwmethodiek

 • Bouwsystemen en Bouwproces
 • Total Cost of Ownership
 • Analyse van bouwsystemen en kosten, risico’s en kansen
 • Invloed Installaties, constructies, materialen/details
 • Eisen gemeente, bodem e.v.

Juridische aspecten

 • Hoofdlijnen (gewijzigde) bouwwetgeving incl Wkb
 • Omgevingsvergunning nader beschouwd in relatie tot een project
 • Wegwijs in de regelgeving
 • Wkb van PvE tot ingebruikname
 • Dossiers
 • Risicogestuurd borgingsplan risico’s kansen in de projectvoorbereiding
 • Rollen en Verantwoordelijkheden betrokkenen
 • Vergunningen

Techniek en eisen

 • Technische en financiële toets
 • Stakeholders analyse omgeving
 • Eisen overheid / Nutsbedrijven
 • Bouwfysica/bouwveiligheid
 • Flora en Fauna
 • Duurzaamheid / circulair bouwen
 • Risico’s en kansen bepalen

Bouwproces

 • Planning
 • Bepalen bouwtijd in projectvoorbereiding
 • Bouwlogistiek
 • Materieel inzet en voorzieningen
 • Voorzieningen en toleranties
 • Optimalisatie BouwplanBLVC plan

Voorbereiding examen

Examen (inclusief advies aan de eigen organisatie).

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl