Projectleider B&U/Infra

In deze opleiding verkrijg je de kennis, vaardigheden om een effectieve projectleider te worden in combinatie met je praktijk-/werkervaring. Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider. Projectbeheersing op basis van een risicoanalyse en van daaruit gericht op de integratie van onder andere de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK). Ook vanuit leanprojectmanagement en zaken als omgevingsmanagement komen beheersgereedschappen voor de projectleider.  Dit leren toepassen in het schrijven van een reëel plan van aanpak in een (eigen) project is tevens de eindopdracht. Daarnaast verkrijg je handvatten voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit waardoor je vaardiger wordt in de ‘soft-skills’. Zodat een projectleider in staat is zowel te functioneren in technisch organisatorische aspecten kan sturen op gedrag.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Doel

De deelnemer leert een project in al haar facetten beheersen: techniek, organisatie, communicatie, leidinggeven en sociale vaardigheden. Het gaat hierbij om projectmanagement (vanaf DO tot en met realisatie)  met risicogestuurde integrale projectbeheersing. In deze opleiding worden essentiële kerncompetenties ontwikkeld waardoor de nieuwe projectleider op voldoende niveau kan starten in zijn nieuwe functie. Dit omhelst niet alleen technische kennis maar ook groei in persoonlijke effectiviteit. De deelnemer heeft zich ook voldoende kennis eigen gemaakt om in de daarop volgende periode te groeien tot een volledig zelfstandig functionerende projectleider.

Werkwijze

Deelnemers krijgen korte inleidingen waarvan zij de vertaalslag maken naar hun eigen project en/of en peer project. Telkens wordt 1 van de beheersaspecten uitgediept en daarna verwerkt in huiswerkopdracht(en) voor hun project. Deze worden geplaatst op ons social learning platform zodat begeleiders en docent daarop kunnen reageren. Het is leren met en van elkaar. Het schrijven van een plan van aanpak voor een zelf gekozen bouwproject uit de praktijk is het uiteindelijke resultaat.  Alle opdrachten worden gerelateerd aan dit eigen project. Tijdens de regelmatige supervisiebijeenkomsten wordt de vertaalslag gemaakt van de theorie  naar de dagelijkse praktijk van de individuele deelnemer.

Vervolgopleiding

Zie opleidingschema Grootschalige Bouw. Graag geven wij een persoonlijk advies.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl