Loon- en Salarisadministratie in de Bouw

Tijdens de opleiding Loon- en salarisadministratie komen alle aspecten uit de Bouw & Infra CAO aan de orde waarmee een medewerker op de loonadministratie bekend moet zijn. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan o.a. de administratieve verplichtingen van de werkgever, sociale verzekeringen, cao bouwnijverheid, administratieve handelingen bij in dienst treden en in dienst blijven, loonberekeningen en ziekteverzuim.

Je krijgt als deelnemer de mogelijkheid bruto netto loonberekeningen te maken en er wordt aandacht besteed aan de fiscale regelgeving en werknemersverzekeringen en de bedrijfstak eigen regelingen. Daarnaast wordt ook uitgebreid gekeken naar het softwarepakket, dat door de werkgever wordt ingezet. Het resultaat van de loonverwerking (de loonstrook) wordt op juistheid beoordeeld.

De opleiding is bedoeld voor werknemers in de bouwnijverheid die (willen) werken als Medewerker Loon- en Salarisadministratie en/of Loon- en Salarisadministrateur in de bouw. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Geslaagden krijgen het diploma Loon en Salarisadministratie voor de Bouwnijverheid uitgereikt. Na deze opleiding kan de loon- en salarisadministrateur zelfstandig een salarisadministratie in de B&U en Infra opzetten en bijhouden.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 86

nugteren@bob-kob.nl