Workshop Loon- en Salarisadministratie

Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan 2021 en de verzamelnota SZW 2022 bekend gemaakt met alle kengetallen waarmee in 2022 rekening moet worden gehouden. Waarschijnlijk zal er dan ook een regeerakkoord zijn met ongetwijfeld allerlei nieuwe plannen op het gebied van personeel en arbeid. Om je wegwijs te maken in deze veranderingen organiseert BOB ieder jaar de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

De workshop is al jaren het moment om bijgepraat te worden over de veranderingen die ons in het nieuwe jaar te wachten staan op het gebied van Loon- en Salarisadministratie.

Docenten Roelof van Marrum en Paul Soethout starten in oktober weer met de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

De Workshop Loon- en Salarisadministratie gaat in het najaar van 2021 van start op diverse locaties in het land. De volgende onderwerpen komen aan bod.

Actualiteiten 2021/2022

De aangekondigde wijzigingen voor 2022, maar ook de relevante actualiteiten 2021 komen aan de orde. Denk aan de uitwerking van het Regeerakkoord, de hervorming van het pensioenstelsel en de mogelijke herinrichting van de arbeidsmarkt n.a.v. het rapport van de commissie Borstlap.

Werken, waar en wanneer je wilt

Corona heeft een onomkeerbare trend met zich meegebracht; het thuiswerken. Wat gaat dit betekenen voor het UTA-personeel in de Bouw en welke afspraken worden hierover in de CAO gemaakt. Verder staat ook een nieuwe regeling met betrekking tot doorbetaald ouderschapsverlof op ons te wachten. Kortom, de balans tussen werk en privé zal wederom worden aangepast.

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord gaat grote impact hebben op de pensioenregeling in de bouw. Sinds 2021 geldt al de zwaar-werkregeling voor oudere bouwplaats-medewerkers, die hierdoor 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. Welke mogelijkheden geeft de pensioenregeling van de bouw nog meer? En welke veranderingen gaat het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengen voor de pensioenregeling in de bouw. Het antwoord op deze vragen en nog veel meer relevante zaken krijgt u te horen tijdens de workshop.

Cao Bouw

Aan het einde van het jaar loopt de Cao weer af. Eventuele ontwikkelingen richting een nieuwe Cao zullen uiteraard worden behandeld. Ook staan we stil bij de specifieke uitwerking van de huidige  Cao.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl