Doorkijk naar de Omgevingswet

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe omgevingswet ?

De besluitvorming rond de omgevingswet zit nu in een cruciale fase en zal naar verwachting binnenkort een feit zijn. Voordat de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd moeten er nog stappen gezet worden zoals de Invoeringswet, een groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur en de digitale werkomgeving. Dit geeft voldoende aanleiding om toch al eens stil te staan bij wat deze wet nu voor nieuws gaat brengen. Tijdens de training worden de gevolgen van de omgevingswet besproken en manier waarop je je kunt voorbereiden op de nieuwe wetgeving.

 

  • Omgevingsvisie,
  • Gemeentelijke omgevingsplan,
  • Programma aanpak,
  • Gevolgen voor het bestemmingsplan,
  • Gevolgen voor de AWB,
  • Nieuwe regelingen.

Tijdens de workshop wordt er vanuit de praktijk aangegeven waar het nieuwe instrumentarium leidt tot andere invalshoeken en verplichtingen. Er wordt gestuurd op door jullie zelf aangebrachte praktijkkwesties omtrent de omgevingswet. Bij deze kwesties wordt gekeken of de bestaande problemen straks op een andere, eenvoudigere, manier worden aangepakt.

 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl