Snel op de hoogte van nul-op-de-meter, BENG en ‘van gas los’

Tijdens de kennisversnellingsdagen delen we kennis en ervaringen over renoveren en bouwen met hoge energieambities, waaronder nul-op-de-meter en BENG. De kennisversnellingsdagen zijn een samenwerking tussen de BOB en de Stroomversnelling. Alle marktpartijen zijn op deze dagen welkom om kennis op te doen en om ervaringen uit te wisselen. 

Voor sommige situaties, zoals grondgebonden rijtjeswoningen, zijn we zover dat we een goed compleet beeld hebben van wat er nodig is om renoveren met hoge energie ambities voor elkaar te krijgen. Binnenkort zal dat ook voor gestapelde bouw zijn en misschien zelfs voor hoogbouw. De kennis die we delen is, met vallen en opstaan, door koplopers, bouwbedrijven, corporaties en gemeenten opgedaan tijdens het experimenteren de laatste jaren. De onderwerpen die we behandelen zijn bijvoorbeeld financieringsvormen, hoe met contracten omgegaan moet worden, projectervaringen en uiteraard delen we veel technische kennis.

Andere manieren van samenwerken

We bekijken ook de andere manier van samenwerken. De energietransitie zorgt ervoor dat het belangenspeelveld, de partijen die eraan mee moeten werken, anders is dan bij traditioneel bouwen. We hebben te maken met gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven, naast opdrachtgevers en opdrachtnemers en niet te vergeten, de bewoners. Dus ook kennis vanuit het perspectief van die partijen proberen we naar de kennisversnellingsdagen te brengen.

Workshops

De vaste onderdelen van deze dagen bestaan uit de CrashCourse, een compacte workshop waarin alle aspecten van renoveren en bouwen met hoge ambities (nul-op-de-meter) aan bod komen en bewonersparticipatie met lessen die we geleerd hebben over bewoners in nul-op-de-meter renovatietrajecten. Parallel aan de vaste onderdelen wordt er een verdiepingsprogramma aangeboden met actuele onderwerpen.

Waar en wanneer?

Op dit moment zijn er geen nieuwe kennisversnellingsdagen gepland.

De Kennisversnellingsdag op video

In de video leggen we uit wat de Kennisversnellingsdagen zijn en welke onderwerpen er o.a. aan bod kwamen tijdens deze bijeenkomst.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl