Korte cursussen

Onderstaand tref je een selectie van onze korte cursussen aan met uiteenlopende onderwerpen. Kijk ook eens bij de Specials for Professionals, korte cursussen van maximaal 4 dagen, op het gebied van projectbeheersing, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, techniek en duurzaamheid. Heb je meerdere jaren werkervaring en heb je de ambitie om je binnen je functie verder te professionaliseren en verder te ontwikkelen? Geef dan je kennis en competenties in korte tijd een boost!

Ontbreekt er een cursus in dit aanbod? We hebben nog een grote ‘voorraad’ aan cursussen en workshop die we de afgelopen jaren incompany hebben uitgevoerd. Dus laat het weten en neem contact met ons op via: 079 – 325 2450.

get_template_part('partial/partial-filter'); ?>

Wil jij het optimale voor je werknemers kunnen betekenen ? Doe dan de training professionaliseren van de P&O’er in de bouw! Bij veel bouwbedrijven wordt de P&O-taak erbij gedaan. Terwijl juist het functioneren van het personeel bepalend is voor de...

De informatieverwerking in het bouwproces wordt helemaal digitaal. Een groot deel van de informatie wordt opgeslagen en verspreid met behulp van 3D gebouwmodellen. Er ontstaat een digitale kopie van het bouwproces in de virtuele wereld van de 3D modellen. De...

Veel informatie over gebouwen wordt tegenwoordig beschikbaar gesteld in de vorm van 3D modellen. De conventionele 2D CAD tekening verdwijnt als informatiedrager. Dit betekent dat het nodig is om 3D modellen te kunnen lezen. Solibri Anywhere en Solibri Office zijn...

Alle gegevens voor een calculatie gaan bij steeds meer bedrijven via 3D modellen. Maar hoe wordt vanuit een 3D model een calculatie gemaakt? Dat is de actuele uitdaging voor de afdeling calculatie. De calculator van de toekomst moet 3D modellen...

Na het volgen van onze cursus ben je in staat om voor uw eigen organisatie de BIM-doelen te benoemen en deze te vertalen in randvoorwaarden (en eisen) voor de interne- en externe organisatie. Ook leer je deze doelen te bewaken...

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe omgevingswet ? De besluitvorming rond de omgevingswet zit nu in een cruciale fase en zal naar verwachting binnenkort een feit zijn. Voordat de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd moeten er nog stappen...

Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan 2021 en de verzamelnota SZW 2022 bekend gemaakt met alle kengetallen waarmee in 2022 rekening moet worden gehouden. Waarschijnlijk zal er dan ook een regeerakkoord zijn met ongetwijfeld allerlei nieuwe plannen op het gebied...

In 1 dag leer je hoe je Lean project management kunt toepassen met behulp van een project management systeem, het Last Planner ® systeem (LPS). Hierdoor leer je beter, voorspelbaarder, prettig, veiliger, sneller en goedkoper te bouwen. Door het werken...

Met de tijd mee en inzicht krijgen in de rol, functionaliteit en werking van digitale bestemmingsplannen? Bereid je voor op de toekomst met de opleiding digitale bestemmingsplannen van de BOB. Binnen Nederland worden steeds meer gebieden gedekt door een digitaal...

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kennis hebben van hun eigen vakgebied, maar...

De opleiding Elementaire Infratechniek geeft je meer inzicht in diverse aspecten van de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) Infratechniek. De opleiding Elementaire Infratechniek levert een ieder met een niet specifiek Infra-technische opleiding de mogelijkheid zich te scholen in alle elementen...

Wil jij de systemen helemaal onder de knie krijgen? Met de cursus System engineering en Systeemgerichte contractbeheersing in kort bestek krijg je inzicht en in het waarom en hoe van deze methodieken. De belangrijkste processtappen en voorwaarden komen aan bod....

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl