Bij alles wat gebouwd wordt moet je je houden aan de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit. Aspecten als technische eisen, veiligheidseisen, brandveiligheid en constructieve veiligheid, maar ook alles rondom energie en duurzaamheid komt voor in het Bouwbesluit. Hoe word je daar nou wegwijs in?

Als je kennis wilt opdoen van het Bouwbesluit ben je bij BOB aan het juiste adres. We hebben een reeks workshops waarmee we je kunnen ondersteunen. Opleidingsmanager Hans van der Wijk vertelt in de video ‘Aan de slag met het Bouwbesluit’ over de diverse workshops Bouwbesluit.

Aan de slag met het Bouwbesluit

Voor diegene die nog niet veel met het Bouwbesluit hebben gewerkt is er Bouwbesluit: basiskennis. Je krijgt inzicht in de begrippen en hoofdlijnen van het Bouwbesluit en leert in deze workshop om te gaan met het Bouwbesluit. De workshop Bouwbesluit in de praktijk is daar een vervolg op. In deze workshop leer je hoe je bouwplannen moet toetsen aan het Bouwbesluit. Er wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de structuur en systematiek van het Bouwbesluit en dat je de begrippen kent.

Bestaande bouw en transformatie

Heb je veel te maken met de aanvraag van vergunningen voor aan- en verbouw? Dan is het wel zo prettig als je bouwplannen voor bestaande bouw kunt toetsen aan het Bouwbesluit. In de interactieve workshop Bouwbesluit: transformatie, verbouw en aanbouw is er naast aanbouw en verbouw ook aandacht voor het transformeren van bijvoorbeeld een kantoorpand tot een woningruimte.

Brandveiligheid en het Bouwbesluit

Brandveiligheid is al sinds de invoering van het Bouwbesluit één van de belangrijkste toetsingscriteria. De workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit richt zich niet alleen op de theorie, maar gaat ook in op de knelpunten in de praktijk. O.a. de beoordelingsaspecten voor brandveiligheid worden behandeld.

Om een brandveilig gebouw op te kunnen leveren dien je extra aandacht te schenken aan de toepassing en de uitvoering van brandpreventieve voorwaarden. De workshop Opleveren van een brandveilig bouwwerk behandelt niet alleen de theorie in de ontwerpfase- en werkvoorbereidingsfase. Er wordt ook gekeken naar de problemen die je in de praktijk tegenkomt. Deze workshop sluit aan op de workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl